​Đối với tất cả các dịch vụ trên website mà Công Phước cung cấp ​đều ​được bảo hành. Thời gian bảo hành cũng như chính sách bảo hành sẽ có trong chi tiết từng ​dịch vụ cụ thể.

Thuật toán Facebook luôn cập nhật thường xuyên, có những ​điều hôm nay ​đúng nhưng ngày mai sẽ không còn ​đúng. Với ​đội ngũ kĩ thuật 5 năm kinh nghiệm chạy theo các thuật toán của Facebook, nhưng mà mãi vẫn chỉ là chạy theo nên không phải lúc nào cũng nhanh chóng tìm ra vấn ​đề trong ngày 1 ngày 2. Do ​đó, ngoài thông tin bảo hành của từng dịch vụ thì Công Phước cũng có ​đôi ​điều muốn nhắn nhủ với khách hàng ​để khách hàng hiểu, ​đồng hành cùng Phước.

1. Chính sách bảo hành như thế nào?

Bảo hành luôn là 1 – 1. Tức là nếu như trong thời gian còn bảo hành, thì bạn sẽ ​được sử dụng dịch vụ như những gì ​đã cam kết từ Phước. Ví dụ cụ thể:

” Khách hàng mua gói tăng 10.000 like Fanpage, thời gian bảo hành là 3 tháng. Nếu như sau 1 tháng tụt xuống còn 9000 like, thì sẽ tiếp tục tăng lên 1000 like nữa, nếu 1 tháng sau tiếp tục tụt xuống còn 5000 like thì sẽ tăng tiếp 5000 like. ​Đến khi hết thời gian 3 tháng, thì sẽ coi như là hết bảo hành và hết trách nhiệm của Phước. Còn kể cả là ngày cuối cùng của ngày bảo hành thì Phước cũng sẽ bảo hành dù thiếu 1 like cũng lên ​đủ.”

2. Chính sách hoàn tiền

Với các dịch vụ khách hàng ​đã chuyển khoản nhưng trong thời gian chạy không hoạt ​động hoặc chưa thể hoạt ​động sẽ ​được hoàn tiền nếu quý khách hàng có yêu cầu hoặc quy ​đổi sang dịch vụ khác có giá trị tương ​đương.

Ví dụ cụ thể:

“Khách hàng có mua 10 lần tăng mắt livestream với tổng số tiền là 1.000.000đ. Nhưng khi mới sử dụng được 5 lần thì thuật toán Facebook thay đổi khiến không tăng mắt được nữa.

Trong vòng 7 ngày nếu như không thể tăng mắt thì Công Phước sẽ hoàn lại 500.000đ cho quý khách.

Nhưng quý khách hàng cũng có thể quy đổi 500.000đ sang các dịch vụ khác như tăng like fanpage, tăng follow facebook.”